רכבת העמק כפר יהושע

מרכזי המבקרים של המועצה לשימור אתרים
פתוחים לקהל הרחב!
המועצה לשימור מבנים ואתרי התיישבות, כפי שנקראנו בתחילת הדרך, הוקמה בשנת 1984 על ידי החברה להגנת הטבע בהתאם להחלטת ועדת החינוך של הכנסת. העילה להקמת המועצה הייתה הרס של מבנים ואתרים היסטוריים, מאחר שחוק העתיקות דאז חל רק על כאלה שנבנו לפני שנת 1700. ההתעוררות ציבורית כנגד הרס מבנים היסטוריים החלה בשנות ה-60 של המאה ה-20 עם הרס גימנסיה הרצליה בתל אביב והקמת מגדל שלום – המגדל הראשון בתל אביב – ברחוב הרצל. אולם מחאה זו דעכה עד אשר הוקמה המועצה לשימור מבנים ואתרי התיישבות בשנת 1984. המועצה קבעה את חזית גימנסיה הרצליה כסמלה ופעלה תחת חסות החברה להגנת הטבע עד שנת 2008 . מאז ה-1.1.2008 אנחנו פועלים כעמותה עצמאית בשם “מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל”.

צור קשר

שלחו