משטרת נהלל | ט"ז אייר תשפ"ג 07.05.2023 | פתיחת שערים 18:00 | שעת התחלה 18:00
שניות
דקות
שעות
ימים
"היהלום שבכתר"


ומבצעיה הגדולים של קהילת המודיעין
בדגש מיוחד על "מבצע יהלום"
להבאת מיג 21 העיראקי לישראל, 1966


ערב עיון במשטרת נהלל ההיסטורית
יום ראשון, ט"ז באייר תשפ"ג, 7.5.23
בשעה 18:00


עלות למשתתף: 30 ש"ח

ההשתתפות בהרשמה מראש


בתוכנית:

18:00

התכנסות

18:15

דברי פתיחה:
ח"כ רם בן ברק
עמרי שלמון, מנכ"ל המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
אייל בצר, ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל

18:30
אבי משה סגל – תרומתם הייחודית של שלושה אישים שצמחו כאן במשטרת נהלל להתפתחותה של קהילת המודיעין ולכמה ממבצעיה הגדולים


18:45

הקרנת הסרט


19:30
פאנל: "מבצע יהלום"

 אל"מ מיל' יהודה פורת שהיה ממתכנני המבצע ופרופ' דינה פורת,
בני הזוג טיפלו במוניר (הטייס העיראקי ובמשפחתו) וליוו אותם בתהליך קליטתם בארץ

 סא"ל מיל' רונן שפירא, בנו של אל"מ מיל' דני שפירא ז"ל, משפ' שפירא נטלה חלק משמעותי בטיפול במוניר

צור קשר

שלחו